Cửa đi mở quay nhôm xingfa hệ 55

  • Cửa đi mở quay là cửa mở được góc 180 độ tận dụng được tối đa không gian cửa.