Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55

Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa hệ 55 là loại cửa có góc mở lấy được tối đa độ thông thoáng và ánh sáng