Cửa sổ mở trượt nhôm xingfa hệ 93

Cửa sổ mở trượt nhôm xingfa hệ 93 là cửa khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng. Lấy được gió và ánh sáng trực diện.